Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Vô thườngTrả em về cõi an nhiên
Câu thơ thinh lặng rớt miền hư không

Ngày như nắng rụng trên đồng
Sáng trong, chiều thẫm, phiêu bồng phù vân

Hiên người  trăng rọi bâng khuâng
Thoáng nghe tiếng guốc chạm lần ngõ khuya?

Vườn ai hương cúc dậy kìa
Bất ngờ trổ nhụy, đầm đìa hạt sương.

07/01/13

2 nhận xét:

Thập diện mai phục