Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

nhật ký vô danh


viết xong câu chữ chợt buồn
bao nhiêu ngôn ngữ đã lừa dối nhau?

Thập diện mai phục