Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

cho những ngày mưa nắng

Mai em đi cùng tháng ngày mưa nắng
Để lòng tôi về thắp nén nhang buồn
Những sợi khói dắt nhau về tự tử
Hương nhớ nào cứ hun hút bay lên

Thập diện mai phục