Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Bài thơ tình lụa trắng


Tôi sẽ viết bài thơ tình lụa trắng
Như người xưa dang díu với nàng thơ
Em sẽ biết sao thơ buồn ảo não
Bởi vì đâu trăng gió cũng miên sầu


Mây và gió cũng như là em đó
Cũng vờn say và e ấp đem ngày
Trăng và nước từ muôn nghìn kiếp trước
Chảy lung linh, hừng sáng nửa địa cầu

Tôi sẽ viết bài thơ tình lụa trắng
Dệt mộng mơ bằng sợi nhớ riêng mang
Điểm trăng sao lên nút áo huy hoàng
Em rực sáng trong khung trời diễm ảo

Em đợi nhé bài thơ tôi sẽ gởi
Đọc hộ tôi và hãy thuộc dùm tôi
Bài thơ trắng hay là những đêm trắng
Tình của tôi trong những vần thơ thôi

Tôi sẽ viết bài thơ tình lụa trắng
Thuở nguyên sơ hiển hiện rất tình cờ
Nên nét chữ cũng đôi lần bỡ ngỡ
Chạy về đây dệt lụa, trắng đêm nay 
09/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thập diện mai phục