Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

thơ cho mùa cũ

photo Net


Mai trở lại con đường hoàng hoa đó
em có còn nhặt lá kết ngây ngô
vòng hoa cưới trên đầu trông ngộ nghĩnh
màu vàng mơ bung cánh nở mơ màng

và mắt biếc nghe này ta hỏi nhỏ
mai ta về may lại áo cô dâu
vòng hoa cưới trên đầu em có giữ
buổi xa xưa hợp cẩn với sau này?

thơ cho mùa cũ

Thập diện mai phục