Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Lộn Lầm

Lộn Lầm
************
Có người đang rao bán
Chẳng gì ngoài nỗi đau
Có người đang chán ngán
Mua nhầm đời với nhau

Thập diện mai phục