Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

Thôi thì thôi thế - thế thì thế thôi
Người về
Ta chắp hai tay
Lòng riêng xin gởi dưới hài mà lăn

Dẫu mai sỏi đá băn khoăn;
-Tiếng xưa còn vọng đường trăng thuở nào?

Ví dầu mặt chẳng nhìn nhau
Chuyện xưa là buổi qua cầu nước trôi
( Cũng xin ơn cả cuộc đời
Với ta )

Ví dầu một thoáng mây qua
Là đi, đi mãi...
Là xa muôn trùng
( Tạ ơn luôn cả lạnh lùng cho nhau)

Thì thôi, tóc đã ngã màu
Cần chi oán trách đời nhau kiếp này
Thì thôi tay rã rời tay
Đàn tơ cũng lặng không đầy một cung

Người về hái đóa phù dung
Ta về nhặt hết khốn cùng bủa vây
Tạ nhau giữa cuộc đời này
Giận, thương cùng những bi, hài...
Rồi quên.

Mai về xin chớ gọi tên
Niềm riêng đã gởi ở trên đường rồi
Mai về là buổi xa xôi
Chào nhau cũng chỉ bóng đời vừa qua

Mai về ta sẽ gặp ta
Mai về em sẽ rất là...là em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thập diện mai phục