Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Hột thì le - Tiếng kêu giữa đại ngàn u tịch

Luôn nhắm tới sự hài hòa tuyệt đối giữa tư tưởng, lời nói và hành động. Luôn luôn nhắm tới sự trong sạch trong tư tưởng và mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Mahatma Gandhi

Thập diện mai phục