Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

Ngộ gê


Những lúc đợi em dài cả cổ
Anh vẫn ngoan không biết chút giận hờn
Yêu là thế, đợi chờ cũng hạnh phúc
Cái chau mày cũng chẳng dám se sua
Để khi gặp bao muộn phiền tan biến
Em khen anh ngoan thế...
Ời ời!
Ngoan như thế nhưng nào đâu dễ thế
Anh bất ngờ...
Hư chảy nước mới thôi.

Thập diện mai phục