Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Ở chốn nhân gian...ai giữ giùm tôi chút nắng hạ chiều nay
khoanh một chỗ đủ vừa thân thể
ở chốn nhân gian là thế,
đủ ấm thân, có trọn vẹn bao giờ!?

Thập diện mai phục