Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

Vu vơ lục bát

Tranh sơn dầu Đỗ Duy Tuấn
Duyên son
Giữ em một sợi tóc này
Mai về ta trả những ngày xuân xanh


Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Tưởng rằng đã quên

" Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên. Tưởng rằng đã quên, nhưng tim yếu mềm, một ngày thấy em là đời bỗng đêm vây khốn...
Còn lại đây những sớm mai hồng, vì phố xưa cỏ lá mong manh. Còn lại đây những bến hoang tàn, vì xác thân đã quá lênh đênh "
Tưởng rằng đã quên - Trịnh

Thập diện mai phục