Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Nhớ gái Bến Tre


Em gái Bến Tre yểu điệu thục nữ
Cái răng hô và sóng mũi dọc dừa
Mũi dọc dừa thì anh đã rõ
Còn răng hô anh chưa rõ...vì đâu?

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Thất tịch thất tìnhMột bữa chàng Ngưu quên cắt cỏ
Bỏ chăn trâu chuyển sang chăn dê
Bữa đó nàng Chức khóc rấm rức
Một năm gặp lại quá phủ phê

Thập diện mai phục