Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Từ trăm năm về lại


Người ngồi đó bóng đổ dài lồng lộng
Giấu thời gian trong mái tóc che nghiêng
Ta cúi xuống hôn thầm nghe biến động
Buổi thanh xuân đang rực rỡ trăm miền


Thập diện mai phục