Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Một nửa

 

Một nửa em
Một nửa tôi 

Nếu hòa nhập lại
 gọi là
 tri âm

 Nhưng không!
 một nửa lặng
 trầm
 
Để cho một nửa
 nảy mầm thành
 thơ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thập diện mai phục