Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Như dáng em về

Ta thấy em về trong đáy mắt
Bước chân đi sóng sánh mê hồn
Nhạc diệu kỳ ai tấu mê ly
Thánh thót giọt sầu tan ký ức

Ta thấy em về trong viễn mộng
Dấu yêu kia bặt những rã rời
Suối nguồn xưa cuộn sóng ra khơi
Hòa con nước mù khơi phiêu lãng

Ta thấy em cười trong cổ độ
Một vầng mây như cúi xuống gần
Lụa trắng em cài trên mái tóc
Một lần miên viễn đến trăm năm

Ta thấy em và ta thấy em
Ngày chờ đêm và đêm tới chờ ngày
Trùng lai giấc mộng không em nhỉ?
Bên cội nguồn yêu tận bến bờ.

07/2011

4 nhận xét:

Thập diện mai phục