Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Bài cho hồn lần nữa
một ngày 
heo hút
chim bay

cô đơn
hớt hải
giáng ngay
đỉnh hồn 


nằm im nếm vết thương
tồn
lần trong cõi đó có
còn là
tôi?

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

Mùa tháng chạp


Em nhan sắc cho đời thôi chán ngắt
Quên tôi chờ tới tấp nỗi cô đơn

Thập diện mai phục