Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

mưa ở đầu sông em cuối sông

mưa ở đầu sông em cuối sông
ta mong cuối bể
em mong nguồn?
ta ở đầu ghềnh nghe sóng động
sóng động vì ta
hay vì em?

mưa ở đầu sông
mưa đầu hạ
em đang là thu hay đông qua?
em đang là mưa hay là lá?
mà suốt mùa bay trong trí ta...

em ở đầu sông mưa cuối sông
ta theo bong bóng nổi phập phồng
ví dầu bong bóng tan thành nước
ví dầu...
em có nhớ ta không?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thập diện mai phục