Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Bàn chân bước xuống

Người từ lạc bước du côn
Bàn chân đã lộn không còn như xưa
Bàn chân năm ngón thiếu thừa
Ngón nào là ngón biết lừa dối nhau
Ngón nào bám đất mà đau
Ngón nào của thuở ban đầu bước ra
Ngón nào thuộc hết đường qua
Lối về hạn hẹp mà ta chưa tường
Ngón nào nhỏ nhỏ dễ thương
Dắt em qua những con đường cong cong
Người đi chân cứ mơ mòng
Bàn chân bước xuống chim thòng lòng rơi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thập diện mai phục