Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Cỏ hát


Tranh Alexander KlevanCỏ hát

Những chiều vắng anh
em ngồi xem cỏ mọc
lên rất dày qua giữa chân em
Có nhánh vô ưu, có ngọn tuyệt vọng
Tình giấu đầy tay rơi ướt cả triền đồi
Những chiều vắng anh
em thấy buồn lên diễm lệ
Thấy gió giang hồ mang sợi tóc bay đi...

5 nhận xét:

Thập diện mai phục