Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Dấu xưaEm đi cỏ mộng thêu thùa
Bàn chân ngự trị xuống mùa chim bay
Gót xưa cùng cõi riêng, tây
Và đây là cả dặm dài lãng quên
...................................................
Mai về có gọi thầm tên
Bàn chân ai đã bước lên hình hài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thập diện mai phục