Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Đoạn ngắn về mùa thu

Có một mùa thu
buồn ngơ ngác
con chim bay quên lá nhắn điều gì
.................................................
nên từ đó
chắp buồn lên đôi cánh
thu xuống mùa
trong dáng lá bay đi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thập diện mai phục