Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Khó hiểuCó thể mười năm ta chẳng nhớ
Hoặc mươi năm sau cũng chẳng tường
Có thể một hôm thấy mây trời xa quá
Tự dưng mình nhớ gốc rạ cố hương.

2 nhận xét:

Thập diện mai phục