Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

Một mai em nhé


********************


Nếu một ngày thấy anh đuối quá
Anh cũng xin em đừng...
Đù móa!
Cuộc đời anh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thập diện mai phục