Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Hôm nay nghe ra

Ảnh minh họa
*********************************************************
Có mùa đông đang nán lại
Dưới tàn cây
Mưa
Mang nỗi buồn di tản
Chiếc lá gầy hơn xưa

Có hôm nay thiếu phụ nhoẻn miệng cười
Lưa thưa vài giọt buồn
Trốn đằng sau
- Bao giờ đời sẽ vui?
- Bao giờ lòng thôi ướt ?

Đã chết rồi phải không ?
Giữa lòng mùa hạ
Cơn mưa rào chợt dứt
Mây trời lông bông...

Nào đã chết đâu em
Có hôm nay tôi hát
Bản tình ca của ngày xưa
Âm thanh chùng đứt quãng...
Tự rơi.

2 nhận xét:

Thập diện mai phục