Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Vì ta cần có em

Vì ta cần có em
********************
Chỉ chết riêng em thôi
Dưới lưỡi tình bén ngọt
Trên vùng ân tóc rối
Ngón tay về sinh sôi
Chỉ chết riêng em thôi
Ta một lần xưng tội
Nhưng chưa hề sám hối
Nhưng chưa hề ăn năn
Trên từng ngón tay quen
Có mùi thơm khổ hạnh
Của từng đêm buốt giá
Của từng ngày trôi qua
Chỉ chết riêng em thôi
Dưới cây đời nghiệt ngã
Ta chờ em! Môi lả...
Khát từng giờ đơm hoa
Ngày qua, rồi ngày qua
Trên xác thân thấm mệt
Ta bao giờ được chết?
Bao giờ chết cho em?
( Câu hỏi đi không lối
Câu hỏi như vô hình
Người chỉ biết lặng thinh
Để tự tình hấp hối )
Chỉ chết riêng em thôi
Trong tim ta máu đỏ
Ôi! trái tim máu đỏ
Làm sao biết lạnh lùng.

2 nhận xét:

Thập diện mai phục