Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Giai nhân và con muỗiMột tối nào thấy e ửng má
Anh hỏi thầm; Em có chịu anh hông?
Ngờ đâu muỗi chích em đau quá
Tán chết bầm con muỗi chơi khăm
Tự nhiên anh yêu con muỗi
Con muỗi khôn, con muỗi biết cắn nhầm
Con muỗi chết kim còn châm thấy đã
Anh sống mà hổng thấy đã...em ơi!
Má em hồng vì con muỗi chích
Nhưng...không, không!!! Đôi lúc cũng hồng
Hôm nay không phấn mặt em đỏ
Em đỏ mà anh thấy nóng bừng
Rồi tự nhiên anh thương con muỗi
Cũng biết chết thầm trên má giai nhân
Không như anh tiếng giang hồ rong ruỗi
Một cái hôn liều mà cứ mãi phân vân.

3 nhận xét:

Thập diện mai phục